Giải pháp chăm sóc khách hàng Call Center Standard

Write By: admin Published In: SOLUTIONS Created Date: 2015-01-21 Hits: 676 Comment: 0

Giải pháp Call Center Standard Ver 1.0.0 được chúng tôi xây dựng trên nguyên tắc: sử dụng các công nghệ chuẩn quốc tế, có tính mở, dễ nâng cấp, dựa trên hai nền tảng công nghệ cơ bản là TDM và IP. 

Tags:

Leave A Comment

Captcha